Banner

Xuất Tinh Ra Máu

Xuất tinh ra máu có nguy hiểm không?

  • 22-10-2019

Nếu nam giới mỗi lần xuất tinh thấy có máu trong đó, thì hãy bình tĩnh theo dõi, không nên lo lắng hay hoảng hốt vì không phải lúc nà...