Banner

Nạo Hút Thai

Sau khi nạo hút thai bao lâu thì có kinh?

  • 21-10-2019

Sau khi nạo hút thai, việc có kinh trở lại tùy thuộc vào sức khỏe và tâm lý cũng như cơ địa của từng người. Vậy sau khi nạo hút thai ...