Banner

Kinh Nguyệt Không Đều

Tình trạng kinh nguyệt không đều và ra ít

  • 24-10-2019

Khi bắt đầu đến tuổi dậy thì ở các bạn gái sẽ trải qua chu kỳ kinh nguyệt diễn ra trong khoảng thời gian từ 3 đến 7 ngày. Tuy nhiên cũng không ít chị em ...