Banner

Giãn Tĩnh Mạch Thừng Tinh

Giãn tĩnh mạch thừng tinh có nên mổ không?

  • 02-11-2019

Nam giới khi có tuổi sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe và một trong số đó là căn bệnh giãn tĩnh mạch thừng tinh. Vậy nhận biế...