Banner

Đau Bụng Kinh

Đau bụng kinh nên ăn uống gì?

  • 26-12-2019

Cứ đến thời kỳ đèn đỏ thì các chị em lại hết sức mệt mỏi vì cơn đau bụng kinh cứ đeo bám dai dẳng. Đau bụng kinh nên ăn uống gì? Cùng bậ...