Banner

Cắt Bao Quy Đầu

Bao nhiêu tuổi cần phẫu thuật cắt bao quy đầu?

  • 24-10-2019

Bao nhiêu tuổi cần phẫu thuật cắt bao quy đầu là thắc mắc của đại đa số nam giới. Tuy đã được giáo dục về sức khỏe sinh sản từ sớm, nhưng ...